دپارتمان روانکاوی – روانپزشکی

 

بخش روانپزشکی

روانپزشکان پزشکان متخصص سلامت روان هستند. که در تشخیص و درمان افراد مبتلا به بیماری روانی تخصص دارند.روانپزشکان همه علائم ذهنی و جسمی شما را ارزیابی می کنند. روانپزشکان یک درک عمیق از سلامت جسمی و روانی و چگونگی تاثیر آ نها بر یکدیگر را دارند.

روانپزشک به افرادی که دارای بیماری های روانی پس از تشخیص با تجویز دارو به شما کمک می کنند. تا یک طرح مدیریت برای دارو درمانی و بازیابی خود تهیه کنید. و همچنین روانپزشک ازروش های درمانی دیگر مانند درمان شوک الکتروشوک و غیره جهت درمان استفاده می کنند.
از دیگر مواردی که یک روانپزشک انجام می دهد می توان به فراهم کردن مراقبت فوری برای یک بیماری ناگهانی روانی،مدیریت سلامت روان در دراز مدت، ارائه توصیه هایی در مورد تغییرات شیوه زندگی و در صورت لزوم شما را به بیمارستان می توان اشاره کرد.
روان سنجی اشاره به اندازه گیری روانی است.روانسنجی اندازه گیری ابعاد مهارت و دانش، توانایی ها، نگرش ها، ویژگی های شخصیتی و موفقیت تحصیلی است.